maksadı umumiyetimiz odurki acizaneyi taciz etmek değil bilakis efkarı umumiyede bir aile bacası tesis etmektir
zaati alizinizin desti izdivacına talibim hanfendi.

Reklamlar