Read only if you have time for ALLAH
Let me tell you, make sure you read all the way to the bottom.
Sadece Allah’a ayıracak zamanınız varsa okuyun.
ALLAH, when I received this e-mail, I thought…
ALLAH, bu maili aldığımda düşündüm ki….

I don’t have time for this… And, this is really inappropriate during work.
Bunun için zamanım yok… Hele de çalışırken .
Then, I realized that this kind of thinking is… Exactly, what has caused lot of the problems in our world today.
Sonra böyle düşünmenin kesinlikle günümüzde birçok problemin kaynağı olduğunu fark ettim

We try to keep ALLAH in MASJIDS on FRIDAY…
Biz Allah’ı Cuma günleri mescide sığdırmaya çalışıyoruz…

Maybe, FRIDAY night… Belki cuma gecesi…
And, the unlikely event of a MAGHRIB SALLAH.
ve, nadiren kalkılsa da Sabah namazlarına.. ..
We do like to have Him around during sickness…
Hastalıklarımız, zayıflıklarımızda etrafımızda olsun istiyoruz… .
And, of course, at funerals.
ve, hiç şüphesiz, cenazelerde.
However, we don’t have time, or room, for Him during work or play….
Maalesef, O’nun için işte, oyunda yerimiz ve zamanımız yok…
Because.. That’s the part of our lives we think… We can, and should, handle on our own.
Çünkü… işlerimizi kendimiz halledebiliriz düşüncesi hayatımıza girmiş
May ALLAH forgive me for ever thinking..
Allah beni affetsin, ….
That… there is a time or place where.. HE is not to be FIRST in my life.
O’nun hayatımda ilk sırada olmaması gerektiğini kabul ettiğim yer ve zamanların varlığından dolayı.
We should always have time to remember all HE has done for us.
Her zaman O’nun bizim için yaptıklarını daima hatırlayacak zamanlarımız olmalı.
Pass this on ONLY IF YOU MEAN IT!!
Bu mesajı idrak ettiyseniz paylaşın!!
Yes, I do Love ALLAH .
Evet, ALLAH’ı çok seviyorum.
HE is my source of existence and Savior.
O benim var olma ve kurtulma kaynağım.
He keeps me functioning each and every day. Without Him, I will be nothing.
Beni her gün ayakta tutuyor. Onsuz hiçbirşeyim
This is the simplest test.
Çok basit bir test .
If You Love ALLAH… And, are not ashamed of all the marvelous things HE has done for you…
Eğer Allah’ ı seviyorsanız ve O’nun sizin için gerçekle ş tirdiği muhteşem şeylerden utanmıyorsanız. …
Send this to other people
bunu arkadaşlarınıza iletin.

Now do you have the time to pass it on?
Bunun için zamanınız var mı?
Easy vs. Hard
kolay zora karşı..
Why is it so hard to tell the truth but Yet so easy to tell a lie?
Gerçekleri söylemek neden bu kadar zor, aynı zamanda yalanları söylemek de bu kadar kolay?
Why are we so sleepy in THE MASJID but Right when the sermon is over we suddenly wake up?
Neden namazda uykuluyuz da bitince aniden uyanıveririz?
Why is it so easy to delete a HOLY e-mail, but yet we forward all of the nasty ones?
Böyle mesajları paylaşmak varken silmek neden kolayımıza gelir?
Of all the free gifts we may receive, Prayer is the very best one….
Karşılıksız, alabileceğimiz en iyi hediye namazımızdır.
There are no costs, but wonderful rewards…
Hem masrafsız ve ödülleri de muhteşemdir.

Isn’t
it funny how someone can say ‘I believe in ALLAH ‘ but still follow
Satan Ne gariptir, ALLAH’a inandığını söyleyip de şeytanın peşinden
gitmek
Isn’t it funny how you can send a thousand jokes through
e-mail and they spread like wildfire, but when you start sending
messages regarding ISLAM, people think twice about sharing?
Ne
gariptir, fıkraları çılgınca paylaşırız, mesajlar havalarda uçu şur da
i ş islamiyetle ilgili bir mesajın iletilmesine geldiğinde iki defa
düşünürüz.
Isn’t
it funny how when you go to forward this message, you will not send it
to many on your address list because you’re not sure what they
believe,or what they will think of you for sending it to them.
Bu
mesajı gönderirseniz, adres listenizdeki herkese gönderecek misiniz?
Yoksa ne tepki verece ğini bilmedi ğinizden ya da emin olmadığınızdan göndermeyecek misiniz?
Isn’t it funny how I can be more worried about what other people think of me than what ALLAH thinks of me.
Allah’ın bizim için ne düş ündüğünden çok insanların bizim için ne dü şündüğüne önem vermemiz Ne gariptir.

And send it back to the person who sent it, to let them know that indeed it was sent out to many more

Reklamlar