İnsanları sevmenin tek yolu vardır ve o da onları olduğu gibi sevmektir… Ve güzellik de buradadır… Onları olduğu gibi sevdiğinde onlar
değişirler… Sana göre değil, onlar kendi gerçeklerine göre değişirler…

Onları sevdiğinde onlar dönüşüm yaşarlar… Değişmezler, dönüşürler…


Onlar yeni olurlar, onlar varlığın yeni yüksekliklerine erişirler…

Ancak bu onların varlıklarında gerçekleşir ve bu onların kendi doğasına göre olur…


İnsanların doğal olmaları için yardım et… İnsanlara özgür olmaları için yardım et… İnsanlara kendileri olmaları için yardım et… Ve asla hiç
kimseye güç uygulamaya, itip kakmaya ve hükmetmeye çalışma…

Bunlar egonun yöntemleridir…

OSHO – İnsanları Sevmenin Yolu

Reklamlar